SongSongShop-Zalo 032.532.4479-107/6 Ni Sư Huỳnh Liên -P10-Tân Bình

Các phương thức lấy sỉ .

Để mua hàng bạn có thể xem mẫu tại Nhóm Zalo/FaceBook sỉ .

Khi bạn chọn được mẫu và số lượng inbox zalo hoặc facebook dưới đây để mua hàng ,